GUA - SHA
กวา - ซา

คำว่า ‘กัว’ หมายถึงการกวาด ส่วนคำว่า ‘ซา’ หมายถึง อาการของพิษโรค ซึ่งจะปรากฏให้เห็นบนผิวเป็นรอยผื่น หรือจ้ำแดง ๆ เพราะฉะนั้น กัวซาก็คือการขูดผิวหนังเพื่อหาพิษหรือโรคที่แอบแฝงอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วทำการกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งเสริมการไหลเวียนของพลังลมปราณในร่างกาย และช่วยขับพิษ หรือขับความร้อนออกจากร่างกาย

หลักการบำบัดของกัวซา

กัวซา จัดเป็นการบำบัดในประเภทเดียวกับการฝังเข็ม โดยจะขูดไปตามแนวจุดของการฝังเข็ม ตามเส้นลมปราณ เช่นเดียวกับการดูดแก้ว ซึ่งการขูดกัวซานั้น จะสามารถลงได้ลึกกว่าการนวดด้วยมือ ดังนั้นจึงทำให้พิษหรือของเสีย ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บปวด หรือเจ็บป่วย ที่คั่งอยู่ใต้ผิวลึก ๆ จะแทรกตัวผ่านช่องว่างของเซลล์ออกมาอยู่ที่ใต้ผิวชั้นบน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง กัวซานั้นจึงสามารถขับโรคออกจากร่างกายได้ด้วย

ข้อควรปฎิบัติหลังกัวซา

ซิ่งหลินคลินิก ให้การดูแลและรักษาทุกท่านเปรียบดั่งคนสำคัญของบ้าน พร้อมดูแลให้คำแนะนำให้การรักษาทั้งภายนอก–ภายใน ด้วยศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ทั้งการบำบัดด้วยการฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว การใช้สมุนไพรจีน โดยแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาแผนธรรมชาติโดยแพทย์จีน ปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้ ปรึกษาทีมแพทย์ของเรา