Facial Acupuncture
ฝังเข็มหน้าใส

โปรแกรมรักษาปัญหาผิวหน้า

รักษาฝ้าด้วยการฝังเข็มและกัวซาหน้าใส

ประโยชน์ของการฝังเข็มหน้าใส และกัวซาหน้าใส

รักษาแบบองค์รวม ปรับสมดุลด้วยวิถีธรรมชาติ

ผลลัพธ์ที่ได้และระยะเวลา

  • รักษาจากสาเหตุของโรค ปรับสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง และเห็นผลได้ชัดเจน
  • ระยะเวลาในการทำการักษา 30-45 นาที
  • ความถี่ในการมารับการรักษาสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
  • Down Time : ไม่ต้องพักฟื้น

ซิ่งหลินคลินิก ให้การดูแลและรักษาทุกท่านเปรียบดั่งคนสำคัญของบ้าน พร้อมดูแลให้คำแนะนำให้การรักษาทั้งภายนอก–ภายใน ด้วยศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ทั้งการบำบัดด้วยการฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว การใช้สมุนไพรจีน โดยแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาแผนธรรมชาติโดยแพทย์จีน ปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้ ปรึกษาทีมแพทย์ของเรา