Chinese Herbs
สมุนไพรจีน

ยาสมุนไพรจีนเป็นวิธีบำบัดโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งค้นพบมานานกว่าพันปี โดยมีบันทึกอยู่ในตำราแพทย์แผนจีน ซึ่งสมัยโบราณได้สืบทอดตำราและวิชาความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และได้มีงานวิจัยรองรับมากมายจนถึงปัจจุบัน ถึงการรักษาที่อิงร่างกายมนุษย์เข้ากับธรรมชาติ และยึดหลักการวินิจฉัยแบบองค์รวมเพื่อลดผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมี

การบำบัดด้วยยาสมุนไพรจีนนั้นมีประโยชน์ในการช่วยทำให้เลือดและพลังในร่างกายหมุนเวียนได้ดีทำให้ร่างกายผลัดเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ และปรับสมดุลหยิน-หยางภายในอวัยวะภายในได้รับการบำรุงเลี้ยงจากโลหิตอย่างเต็มที่ ทำให้ร่างกายมีการปรับสมดุลนับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ


ซิ่งหลินคลินิก ให้การดูแลและรักษาทุกท่านเปรียบดั่งคนสำคัญของบ้าน พร้อมดูแลให้คำแนะนำให้การรักษาทั้งภายนอก–ภายใน ด้วยศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ทั้งการบำบัดด้วยการฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว การใช้สมุนไพรจีน โดยแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาแผนธรรมชาติโดยแพทย์จีน ปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้ ปรึกษาทีมแพทย์ของเรา